همکاران موظف پژوهش سرا و زمان حضور آنها

آقایان:

1- اله یار  ناصر: روانشناس، برنامه ریز و مشاور( صبح دوشنبه از ساعت 9 تا 12 و عصر چهار شنبه از ساعت 15/30 تا 18/30)؛

2- دولت آبادزاده ناصر: زیست شناس( عصرهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 14 تا 18/30)؛

3- شبانی علی اکبر: مهندس برق- قدرت( عصرهای یک شنبه و چهار شنبه از ساعت 15/30 تا 18/30)؛

4- کیوانی علی: علوم قرآنی و حدیث( عصر های شنبه و دوشنبه از ساعت 15/20 تا 18)؛

 

خانم ها:

1- اکرام پور زهرا: شیمی( عصر سه شنبه از ساعت 15/30 تا 18/30 و صبح پنج شنبه از ساعت 9 تا 12)؛

2- حسینی زهرا: ادبیات فارسی( عصر سه شنبه از ساعت 14 تا 18/30)؛

3- دبیری: ریاضیات( عصر سه شنبه از ساعت 14 تا 18/30)؛

4- زهری زهرا: زیست شناسی( عصرهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 15/30 تا 18/30)؛

5- فتوحی قیام نجمه: الهیات، معارف اسلامی( عصر سه شنبه از ساعت 14 تا 18/30)؛

/ 0 نظر / 22 بازدید