# تابستان91

برنامه کلاس های تابستان 91 پژوهش سرا

روزهای هفته صبح30/10- 9 صبح10/12- 40/10 عصر 18- 30/16 عصر 40/19 – 10/18 شنبه         یک شنبه         دوشنبه 1-    ستاره شناسی خواهران راهنمایی 2-    ستاره شناسی خواهران دبیرستانی 1-    ستاره شناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید