معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شهید دکتر شهریاری نی ریز فارس

این پژوهش سرا در مردادماه 1390 بنیان نهاده شد. جای این پژوهش سرا به طور موقت در  آزمایشگاه مرکزی فارابی در نظر گرفته شده است.

هدف از بنیان این پژوهش سرا

1- گسترش فرهنگ پزوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان؛

2- رشد و توسعه ی بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان؛

3- تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری با فعالیت های عملی و کاربردی؛

4- هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان؛

5- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و بیرون کشور؛

6- ایجاد زمینه ی مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای؛

/ 0 نظر / 31 بازدید