برگزاری رصد آسمان برای دانش آموزان پنجم ابتدایی

در روز دوشنبه  هشتم اسفندماه 1390 از ساعت 18 تا 19 برای دانش آموزان کلاس ستاره شناسی دوره ی مقدماتی؛ که در دوره ابتدایی کلاس پنجم به تحصیل مشغول هستند؛ با حضور مدرس شان خانم گل پرداز رصد آسمان شب در محوطه ی پژوهش سرا برگزار شد.

به این دانش آموزان، ماه، زهره، مشتری با چهار قمرش، ستاره ی شباهنگ، ستاره ی قطبی، سحابی صورت فلکی شکارچی(جبار) از پشت تلسکوپ های شکستی و با بزرگ نمایی های گوناگون نشان داده شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید