برنامه کلاس های پژوهش سرای شهید دکتر شهریاری

باسمه تعالی

روزهای هفته

صبح30/9- 8

عصر30/15- 14

عصر 17- 30/15

عصر 30/17 - 16

شنبه

ستاره شناسی (راهنمایی) یک هفته در میان

 

ستاره شناسی(راهنمایی) یک هفته درمیان

 

یک شنبه

 

 

1-    آمادگی آزمون برق و الکترونیک

2-    انجمن زیست شناسی(خواهران)

3-    مبانی برق(خواهران هنرستان)

4-    رباتیک(خواهران)

1-ستاره شناسی (دبیرستان، خواهران)

2- ستاره شناسی برادران(راهنمایی)

دوشنبه

 

 

1-    رباتیک(دبیرستان، خواهران)،

2-    ستاره شناسی خواهران دبیرستان

3-    ستاره سناسی چهارم ابتدایی(16 تا 17)(خواهران)

1-     ستاره شناسی برادران(دبیرستان)

سه شنبه

 

 

1-    انجمن زیست شناسی (خواهران)

2-    ریاضی 3(برادران هنرستان)

 

چهارشنبه

 

1-    ستاره شناسی چهارم ابتدایی(خواهران)

2-    کارگاه خلاقیت ابتدایی(خواهران) 16تا 15

3-    مدار(برادران هنرستان)

4-    کارگاه خلاقیت ابتدایی(برادران) 17- 16

5-    رباتیک دبیرستان(برادران)

پنج شنبه

1-    ستاره شناسی پنجم ابتدایی(خواهران)

 

 

1-    ستاره شناسی دوره دبیرستان(خواهران)

 برنامه ی هفتگی پژوهش سرا

/ 0 نظر / 25 بازدید