برگزاری رصد آسمان شب در دره ی زیبای پلنگان

در غروب روز سه شنبه شانزدهم اسفندماه 1390 با 37 نفر از دانش آموزان دوره ی راهنمایی و ابتدایی که دروه ی ستاره شناسی مقدماتی را پشت سر گذاشته بودند؛ اردوی رصد آسمان شب از ساعت 18 تا 21 با حضور مدرس شان آقای عماد کیخسروی، و مدیران پژوهش سرا(خانم دهستانی و آقای دولت آبادزاده)  در یکی از انجیرستان های دره ی زیبای پلنگان نی ریز برگزار شد.

در این اردو، پس از توضیح درباره ی انواع تلسکوپ ها، چگونگی تنظیم آنها و محاسبه میزان بزرگ نمایی هر تلسکوپ؛ صورت فلکی های شکارچی، گاو، سگ بزرگ و کوچک، ذات الکرسی، خرس بزرگ، ستاره ی قطبی و ستاره شباهنگ با چشم غیر مسلح به دانش آموزان نشان داده شد.

از پشت تلسکوپ، سیاره مشتری با چهار قمر آن، خوشه ی پروین، سحابی کله اسبی درون صورت فلکی شکارچی، ماه زمین، مریخ و زهره به دانش آموزان نشان داده شد.

پس از پایان رصد، از دانش آموزان با آب میوه و کیک پذیرایی شد.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید